Akupunktur

akupunktur

Akupunktur är en del av av den klassiska läkekonst som har praktiserats i Kina under många tusen år (TCM Traditional Chinese Medicin). TCM skall inte jämföras med “enkel smärtlindring med nålar” som under namn av “Akupunktur” har praktiserats bl.a. även inom den offentliga sjukvården i Sverige. I Kinesisk läkekonst anses sjukdomar uppstå på grund av blockeringar eller obalans i kroppens energisystem yin- och yang. Terapeuten söker återställa balansen i systemet enligt principen om jämvikt mellan yin och yang. Behandlingen frisätter bland annat endorfiner och serotonin som kopplas till smärtlindring och välmående.